find-en-byggesagkyndig.dk
En del af Danske Bygningssagkyndige

Syn og skøn er din nødbremse

Syn og skøn er et effektivt værktøj, hvis samarbejdet med din håndværker for eksempel kører af sporet. Ved syn og skøn træder en byggesagkyndig nemlig ind i sagen og agerer uvildig mellemmand.

I byggesager kan der ofte opstå situationer, hvor to eller flere parter bliver uenige. Konflikterne kan opstå, hvis du får udført et stykke arbejde, som slet ikke står mål med dine forventninger eller det, der står i din kontrakt. Det ender tit med, at de to parter graver sig ned i hver deres skyttegrave og skiftes til at kaste beskyldninger på tværs. Det er der heldigvis råd for. 

I en byggesag, hvor alt kan synes håbløst, kan du nemlig du nemlig bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen. Det gælder uanset om du er håndværker eller står på den anden side af det udførte arbejde.

Formålet med syn og skøn er, at begge parter får en uvildig vurdering fra en ekspert, som udelukkende vurderer på det udførte arbejde. Den byggesagkyndige kan med andre ord gå ind og afdække, om kvaliteten af det udførte arbejde er i orden. Det ligger også i begrebet syn og skøn. Her betyder "syn", at synsmanden undersøger arbejdet og "skøn" betyder, at han også gør ind og foretager en vurdering.

Det koster syn og skøn

De samlede omkostninger til syn og skøn, afhænger altid af den konkrete sag. Men for at give dig et prej om, hvorvidt syn og skøn kan betale sig, bringer vi her en række vejledende priser.

De samlede omkostninger til en byggesagkyndig i en syn og skøn i mindre sager, for eksempel mellem en privat boligejer og en håndværker, starter på 2.500,- inkl. moms og faktureres efter tid brugt.

Efter et syn & skøn kan der være brug for en advokat

Et syn og skøn er ikke altid løsningen på problemet. Det er ikke altid at bygherre og kunde kan blive enige omkring forholdene eller evt. erstatning, og derfor kan der i visse tilfælde være brug for at få en advokat på sagen. En advokat kan også nærlæse købsaftalen. Dog bør det afvente et syn og skøn, samt den efterfølgende dialog omkring hvad der er blevet fundet frem til af synsmanden.

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af lokale og erfarne byggesagkyndige.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi har byggesagkyndige i hele landet

Indtast dit postnr så sætter vi dig i kontakt med vores lokale folk.

danmark