find-en-byggesagkyndig.dk
En del af Danske Bygningssagkyndige

Find en byggesagkyndig idag!

Brug vores hjemmeside og kontaktformular til at komme i kontakt med en lokal fagmand. Det er bl.a. muligt at indhente tilbud på følgende:

Tilstandsrapporter

En tilstandsrapport har til formål at skildre hvorvidt, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporter udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig på basis af en visuel gennemgang af ejendommens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporten afdækker skader, der i en væsentlig grad nedsætter bygningens værdi.

Når en bolig skal sælges kan sælger sørge for, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. Det er kun en beskikket byggesagkyndig der har lov til at lave disse. Yderligere skal der også laves et eleftersyn, og tilsammen danner de grundlaget for en ejerskifteforsikring.

Bliv kontaktet af vores folk

Energimærker

Energimærket er lovpligtigt ved salg af en bolig i Danmark. Så står du over for at skulle sælge en bolig vil du typisk skulle have lavet et energimærke på boligen, med mindre der allerede foreligger et der er gyldigt. Typisk får man lavet et energimærke, tilstandsrapport, og eleftersyn samtidig. Formålet med energimærket er at vise boligens energimæssige tilstand, samt hvilke besparelser der kan opnås ved at forbedre boligen.

Køberrådgivning - gennemgang af din nye bolig

De færreste har erfaring og viden omkring en bolig ifht. at vurdere skader, omfanget, samt hvad man generelt bør være opmærksom på med boliger bygget i forskellige perioder. Med en købergennemgang får man indblik i boligens nuværende tilstand, får input til hvordan man kan forbedre boligen, samt afklaret evt. tiltag man har drømt og og indblik i hvad der bør renoveres inden for de næste 5-10 år.

Andre ydelser

  • Energirådgivning
  • Syn & Skøn
  • Forsikringstvister
  • Syn & Skøn
  • Skimmelsvamp gennemgang

Uvildig beskikket byggesagkyndig - hvad er det?

En udvildig beskikket byggesagkyndig går ind og laver udvildige vurderinger af huse. Det kan f.eks. være tilstandsrapporter, energimærker og købergennemgange, men også helt andre ting. En uvildig beskikket bygningssagkyndig skal følge Erhvervs- og byggestyrelsens retningslinier for gennemgang af bygninger og for at afgivelse af tilstandsrapporter på grundlag af en uvildig gennemgang. Når en byggesagkyndig er blevet beskikket, skal den beskikkede byggesagkyndig ved være ledsaget af en erfaren beskikket bygningssagkyndig under de 3 første huseftersyn.

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af lokale og erfarne byggesagkyndige.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi har byggesagkyndige i hele landet

Indtast dit postnr så sætter vi dig i kontakt med vores lokale folk.

danmark