Find-en-byggesagkyndig.dk

Pris på energimærke lavet af uvildig byggesagkyndig

Prisen på en energimærkning af en bolig som ender ud i et energimærke lavet af en udvildig beskikket byggesagkyndig hos Danske Byggesagkyndige afhænger af flere ting. Bl.a. kommer den endelige  pris an på hvor mange kvadratmeter boligen som skal energimærkes er. Maks. priserne er:

Bygninger under 100 m2Pris: max. 5.120,- kr. inkl. moms
Bygninger på 100 - 199 m2Pris: max. 5.632,- kr. inkl. moms
Bygninger over 200 - 299 m2

Pris: max. 6.144,- kr. inkl. moms

Et energimærkes pris beregnes på baggrund af det samlede etageareal for bygninger omfattet af mærkningen.

Ovenstående priser er dog kun vores vejledende maks. priser, det kan altid betale sig at kontakte os for at få et godt tilbud af vores lokale uvildige byggesagkyndige.

Hvis der er tale om en fælles energimærkning af flere bygninger gælder de nævnte maksimumshonorarer, når bygningerne tilsammen ikke overstiger 299 m2.

Maks. priserne reguleres hvert år i januar jf. statens takster, og en byggesagkyndig skal altid overholde disse maks. priser. 

Justering af maks. pris på energimærkning

Maks. priseren på energimærker skal reduceres med

  • 307,20 kr. inkl. moms for et energimærke, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980.
  • 204,80 kr. inkl. moms for et energimærke, hvis energikonsulenten modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.
  • 1.024,- kr. inkl. moms for et energimærke, hvis bygningen har en energimærkning efter de regler, der trådte i kraft 1. september 2006.

Hvis den samme byggesagkyndig udfører både energimærkning og tilstandsrapport, nedsættes tilstandsrapportens pris med 400 kr.

En opgave udført af en byggesagkyndig fra Danske Byggesagkyndige vil altid være af høj kvalitet, uanset prisen.

Pris på tilstandsrapport

Parcelhuse, række-, kæde- eller dobbelthuse og stuehuse til landbrugsejendomme:
Samlet Bygningsareal
(jf. BBR-felt 216)*)
Hovedhus opført 1940 eller senere
 Grundtakst eksl. momsAdministrat. tillæg ekskl. momsPris i alt i ekskl. momsPris i alt inkl. moms
Tilstandsrapport på under 100 m2kr 4.030,00kr 290,00kr. 4.320,00kr 5.400,00
Tilstandsrapport på 100 til 199 m2kr 5.361,00kr 290,00kr. 5.651,00kr 7.064,00
Tilstandsrapport på 200 til 299 m2kr 6.708,00kr 290,00kr. 6.998,00kr 8.747,50
Tilstandsrapport på over 299m2Efter aftalekr 290,00Efter aftaleEfter aftale
Samlet Bygningsareal
(jf. BBR-felt 216)*)
Hovedhus opført før 1940
 Grundtakst eksl. momsAdministrat. tillæg ekskl. momsPris i alt i ekskl. momsPris i alt inkl. moms
Tilstandsrapport på under 100 m2kr 4.650,00kr 290,00kr. 4.940,00kr 6.175,00
Tilstandsrapport på 100 til 199 m2kr 6.177,00kr 290,00kr. 6.467,00kr 8.084,00
Tilstandsrapport på 200 til 299 m2kr 7.705,00kr 290,00kr. 7.995,00kr 9.994,00
Tilstandsrapport på over 299m2Efter aftalekr 290,00Efter aftale

Efter aftale

 

Ejerlejlighedens 
samlede areal
Hovedhus opført 1940 eller senere
 Grundtakst eksl. momsAdministrat. tillæg ekskl. momsPris i alt inkl. momsPris i alt inkl. moms
Alle størrelserkr 3.356,50kr. 290,00kr. 3.646,50kr 4.558,00
 Hovedhus opført før 1940
 Grundtakst eksl. momsAdministrat. tillæg ekskl. momsPris i alt i ekskl. momsPris i alt inkl. moms
Alle stærrelserkr. 3.854,50kr. 290,00kr. 4.144,50kr. 5.180,50

 

Spar penge ved kombineret tilstandsrapport og energimærke 

Hvis den samme byggesagkyndig udfører både energimærke og tilstandsrapport, nedsættes maksimumshonoraret for huseftersyn med 400 kr. Det vil sige, at byggesagkyndig fra Danske Bygningssagkyndige maksimalt kan tage det honorar, du kan finde i skemaet, minus 400 kr.

Tillæg for administrationsgebyr på en tilstandsrapport

For hver udarbejdet tilstandsrapport kan en byggesagkyndig udover grundtaksten opkræve et administrationstilæg på kr. 290,00.