Find-en-byggesagkyndig.dk

Find en beskikket byggesagkyndig idag!

En tilstandsrapport har til formål at skildre hvorvidt, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporter udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig på basis af en visuel gennemgang af ejendommens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporten afdækker skader, der i en væsentlig grad nedsætter bygningens værdi.

Når en bolig skal sælges kan sælger sørge for, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. Det er kun en beskikket byggesagkyndig der har lov til at lave disse.

Hvordan udarbejdes en tilstandsrapport?

En beskikket byggesagkyndig står for at gennemgå huset og skrive tilstandsrapporten. Den beskikkede byggesagkyndige skriver tilstandsrapporten i et bestemt skema, der er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I rapporten skal den beskikkede byggesagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader.

Den beskikkede bygningssagkyndige skal desuden angive hvis der er mangler, der kan give anledning til skader på boligens beboere.

Uvildig beskikket byggesagkyndig - hvad er det?

En udvildig beskikket byggesagkyndig går ind og laver udvildige vurderinger af huse. Det kan f.eks. være tilstandsrapporter, energimærker og købergennemgange, men også helt andre ting. En uvildig beskikket bygningssagkyndig skal følge Erhvervs- og byggestyrelsens retningslinier for gennemgang af bygninger og for at afgivelse af tilstandsrapporter på grundlag af en uvildig gennemgang. Når en byggesagkyndig er blevet beskikket, skal den beskikkede byggesagkyndig ved være ledsaget af en erfaren beskikket bygningssagkyndig under de 3 første huseftersyn.